Trường mầm non Hoa Mai nhiệt liệt chào mừng ngày hội đến trường của bé

Có 12 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 BÁO CÁO Đánh giá thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 9 tháng đầu năm của tập thể với chủ đề “Chung tay bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh Covid 19”

(Tải File đính kèm)

12-BC/CBCông tác Đảng 17-09-2022
2 BÁO CÁO Đánh giá thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 9 tháng đầu năm của cá nhân, chủ đề “Xây dựng trường học thân thiện - Lớp học hạnh phúc”

(Tải File đính kèm)

11-BC/CBCông tác Đảng 17-09-2022
3 BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN NĂM 2022- Tác giả Hoàng Thị Huyền

(Tải File đính kèm)

 Công tác Đảng 25-08-2022
4 BÀI DỰ THI VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LONG BIÊN NĂM 2022- Tác giả Hoàng Nhật Thương

(Tải File đính kèm)

 Công tác Đảng 25-07-2022
5 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch nguồn Hiệu trưởng phó hiệu trưởng giai doan 2026- 2031

(Tải File đính kèm)

08/KH-CBMNHMCông tác Đảng 21-06-2022
6 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch nguồn Hiệu trưởng phó hiệu trưởng giai doan 2020- 2025

(Tải File đính kèm)

07/KH-CBMNHMCông tác Đảng 21-06-2022
7 Kế hoạch kiểm tra giám sát Chi bộ Trường MN Hoa Mai năm 2022

(Tải File đính kèm)

06/KH-CBMNHMCông tác Đảng 10-02-2022
8 Kế hoạch Chương trình 02-Ctr/QU ngày 21/10/2020 của Quận ủy về " Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020- 2025

(Tải File đính kèm)

05/KH-CBMNHMCông tác Đảng 25-01-2022
9 Kế hoạch thực hiện Chương trình 03-Ctr/QU của Quận ủy Long Biên về" Đầu tư hoàn thiện hệ thông hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020- 2025

(Tải File đính kèm)

04/KH-CBMNHMCông tác Đảng 25-01-2022
10 Kế hoạch thực hiện chương trình 01-Ctr/QU, ngày 15/10 của Quận ủy về " Đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020- 2025

(Tải File đính kèm)

03/KH-CBMNHMCông tác Đảng 25-01-2022
11 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

(Tải File đính kèm)

02/KH-CBMNHMCông tác Đảng 21-01-2022
12 Kế hoạch hoạt động của chi bộ năm 2022

(Tải File đính kèm)

01-KH/CBMNHMCông tác Đảng 20-01-2022
 

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Trần Thị Nghĩa Quỳnh
Liên hệ: SĐT 02436757227- Fax:| Email: mnhoamai@longbien.edu.vn