Trường mầm non Hoa Mai nhiệt liệt chào mừng ngày hội đến trường của bé

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 TB niêm yết công khai đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 10.2022

(Tải File đính kèm)

280/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 26-10-2022
2 TB niêm yết công khai đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 9.2022

(Tải File đính kèm)

235/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 26-09-2022
3 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 8.2022

(Tải File đính kèm)

166/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 26-08-2022
4 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 7.2022

(Tải File đính kèm)

155/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 25-07-2022
5 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 6.2022

(Tải File đính kèm)

126/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 24-06-2022
6 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 5.2022

(Tải File đính kèm)

107/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 25-05-2022
7 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 4.2022

(Tải File đính kèm)

86/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 25-04-2022
8 Thông báo niêm yết công khai đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 3/2022 55-TB/MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 25-03-2022
9 Thông báo v/v niêm yết công khai xếp loại CBGVNV tháng 3.2022

(Tải File đính kèm)

55/TB-MNHMĐánh giá xếp loại hàng tháng 25-03-2022
10 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 02.2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 28-02-2022
11 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 01.2022  Đánh giá xếp loại hàng tháng 27-01-2022
12 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại CBGVNV tháng 12.2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 28-12-2021
13 THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 24-11-2021
14 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên nhân viên- Tháng 10.2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 25-10-2021
15 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ giáo viên nhân viên- Tháng 9.2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại hàng tháng 27-09-2021
123
 

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Trần Thị Nghĩa Quỳnh
Liên hệ: SĐT 02436757227- Fax:| Email: mnhoamai@longbien.edu.vn