Trường mầm non Hoa Mai nhiệt liệt chào mừng ngày hội đến trường của bé

Điạ chỉ: Tổ 6- Phường Thạch Bàn- Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043.6757455

Email: mnhoamai@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Trần Thị Nghĩa Quỳnh
Trần Thị Nghĩa Quỳnh

Ngày sinh: 20/10/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 043.6757455

Điện thoại riêng: 043.6757455

Email liên lạc: myanhtu08@gmail.com

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Xuân Nhạn
Trần Thị Xuân Nhạn

Ngày sinh: 10/3/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi- Gia Lâm- Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 043.6757455

Điện thoại riêng: 043.6757455

Email liên lạc: nhan7782@gmail.com

Đào Thị Hải Yến
Đào Thị Hải Yến

Ngày sinh: 4/1/1990

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thạch Bàn- Long Biên- Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436757455

Điện thoại riêng: 043.6757455

Email liên lạc: daohaiyen4190@gmail.com

 

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Địa chỉ:Tổ 6, Phường Thạch Bàn,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Trần Thị Nghĩa Quỳnh
Liên hệ: SĐT 02436757227- Fax:| Email: mnhoamai@longbien.edu.vn